Bir Kazının Hikâyesi

Kütahya Çelikler Seyitömer Linyit İşletmesi rezerv sahası içerisindeki Seyitömer Höyüğü’nde yürütülen kurtarma kazılarının monografik dizisi Seyitömer II, Kütahya Porselen katkılarıyla basıldı.

Türkiye arkeolojisinde kazı ve araştırmaların sayısında olduğu kadar niteliklerinde de görülen gelişmeler bilimsel açıdan önemli atılımları ortaya koymaktadır. Bu önemli arkeoloji projelerinden birisi de Kütahya il merkezinin 25 km kuzeybatısında, Seyitömer Höyüğü’nde yürütülen kurtarma kazılarıdır. İlk olarak 1989 yılında Eskişehir Müzesi Müdürlüğü tarafından başlatılan kazılar 1990-95 yılları arasında Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülmüş, 2006 yılından itibaren de Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) ortak projesi ve Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Prof. Dr. A. Nejat Bilgen başkanlığında yapılmıştır. KONUMU VE YAPILAN KAZILAR Antik Çağ’da Phrygia Epiktetos diye anılan bölgenin güneyinde, Batı Anadolu ile İç Anadolu’yu birbirine bağlayan önemli bir yol ağı üzerinde yer alan Seyitömer Höyüğün en üstünde ve eteğinde yer alan I. tabaka, Roma dönemine tarihlendirmektedir. Höyüğün II. tabakasındaki sur duvarları, mimari kalıntılar ve küçük buluntular Hellenistik Dönem’i yansıtmaktadır. Seyitömer Höyüğü’nde III. tabakada ele geçen Pers etkili kaseler, Atina’dan ithal edilmiş seramikler ve bunların yerli taklitleri höyük sakinlerinin çevreleriyle ilişkilerini göstermektedir. Orta Tunç Çağı’nı temsil eden IV. tabakada tamamıyla açılmış olan yerleşim, anıtsal sur duvarlarıyla çevrelenmiştir. Taş örgülü sur duvarları, şehre girişi sağlayan ana kapılarıyla dikkat çekicidir. Surların içindeki yerleşim dokusu, kompleks evlerden ve bu evlerin içinde bulunan küçük çaplı pişirme fırınlarından ve at nalı şeklindeki ocaklardan oluşmaktadır.