Yükselen Kadın Mentiler

Toplumsal Roller, Yanlış Yönlendirmeler Ya Da Kalıplaşmış Algılar Nedeniyle İş Dünyası Bütünü Tamamlayamıyor. Bütünün Bir Parçası Olan Kadınları Yüksek Rollere Hazırlayan ‘Yönetim Kurulu’nda Kadın’ (Ykk) Programına Katılan Altı Mentiyi Sayfalarımıza Taşıyoruz.

GİZEM KEÇECİ
Vodafone Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü

Başarılı bir işkadını olmak için temelde hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor?
Öncelikle, iş ve sosyal hayatı bir bütün olarak ele almak gerektiğine inanıyorum. Sosyal hayatın büyük parçası olan ailedeki mutluluk, işteki başarıya da büyük katkı sağlıyor. Belirli bir disiplin içinde azimle çalışmak, iş hayatında başarılı olmanın ön koşulu. Değişim ve yeniliklere açık olmak, çözüm odaklı çalışmak; hedefleri yüksek, ancak gerçekçi tutmak,  zaman içinde bu hedefleri yenilemeye ve geliştirmeye açık olmak ve fark yaratmak da gerekiyor.

GİZEM KEÇECİ
GİZEM KEÇECİ

Yönetim Kurulunda Kadın programına katılmak neler kazandırıyor?
İş yaşamında hangi seviyede olursanız olun, öğrenmenin sonu yok! Dolayısıyla, mentilerin yanında mentorlar da bu programlardan değerli kazanımlarla çıkıyor. Bu karşılıklı iletişim her iki tarafı da geliştiriyor, daha iyisini yapmaya teşvik ediyor.

Kariyerinizde belli bir süreyi geride bırakırken böyle bir programa dahil olmak, yetkinliklerini kuvvetlendirmek isteyenler için gerçekten önemli bir fırsat sunuyor. Farklı sektörlerden bakış açıları ve tecrübelerden gelen kazanımlarla mentiler, iş süreçleri ve projelere değer katmak açısından da önemli artılar elde ediyorlar. Kendilerine kattıkları farklı bakış açılarıyla birlikte iş süreçlerini yeni bir vizyonla süzme ve değerlendirme şansı bulabiliyorlar.

SİTARE SEZGİN
Affinion Turkey Genel Müdürü

Kadınların iş hayatında güçlü roller almaları ne gibi dış faktörlere bağlı?
Aslında kadınların güçlü rollerde olması hiçbir dış faktöre bağlı olmamalı. Söz konusu  pozisyonun ihtiyaçlarına göre objektif bir işe alma veya terfi etme sürecinde bakılması  gereken esas noktalar, adayın cinsiyetinden ziyade o pozisyonun gereklilikleri ve adayın bunları karşılayıp karşılamaması olmalı. Ama ne yazık ki her zaman bu kadar ideal bir  dünya olamadığı için genelde önemli rollerdeki kadınlar, kariyerlerin bir yerinde kendilerine objektif ve cinsiyetten bağımsız fırsat veren yöneticilerle çalışma şansına erişmişlerdir diye düşünüyorum.

SİTARE SEZGİN
SİTARE SEZGİN

En azından benim için böyle oldu. Hem Haluk Dinçer, hem de Cem Boyner kadın yöneticilere şans tanıyan, son derece eşitliğe ve çeşitliliğe  önem veren liderler. Tabii kadın veya erkek fark etmez, mutlaka her kişi kariyerinde güçlü rollere yükselirken çok çalışmak, kendini geliştirmek ve takım oyuncusu olmak gibi olmazsa olmazlara da odaklanmalıdır.

Sizce kadınlar neden yönetim kurulunda olmalı?
Aslında gönül ister ki, böyle bir soru veya sorunla karşılaşmamış olabilseydik. Ne yazık ki hem dünyada, hem de ülkemizde erkek egemen bir yönetim kurulu geleneği var. Kadınların yönetim kurullarında daha çok yer alması iş dünyasındaki ‘çeşitlilik ve eşitlik’ değerlerini pekiştirecek ve bu da daha sağlıklı, bütünsel karar verme ortamlarını geliştirecektir.

PELİN AKIN
Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Başarılı bir işkadını olmak için temelde hangi özelliklere sahip olmak gerekiyor sizce?
Zaman yönetimine çok dikkat ediyorum. Faydalı olabileceğini düşündüğüm farklı konulardaki seminer ya da konferanslara katılmaya, yaratıcı ya da alanında uzman insanları dinlemeye önem veririm. Yeri geldiğinde üzerinde çalıştığım konuyla ilgili araştırmalar yapar, varsa benzer örnekleri incelerim. Yaptığım işle ilgilenmeye, her  şeyimle konsantre olmaya çalışırım. Hemen pes etmekten, daha ilk başarısızlıkta olumsuz düşüncelere kapılmaktan kaçınırım. Özellikle ‘pozitif bir yaklaşım ve inanmak başarmanın yarısıdır’ sözünü çok doğru buluyorum.

PELİN AKIN
PELİN AKIN

YKK programına ne zamandır dahilsiniz ve size  sağladığı artıları neler?
2012’de, iş hayatına yeni atıldığım bir dönemde katıldığım için kafa karışıklığımı gidermeme yardımcı oldu ve beni doğru insanlarla bir araya getirdi. Zaman kaybını önledi, geniş bir network elde etmemi sağladı. Bazı menti arkadaşlarımla iş bile yaptık. Mentorum Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’di. Kendisinden yüksek irade ve disiplin konusunda çok önemli tecrübeler edindim. Uluslararası  konferanslar ve global network’ün önemini algılamamda çok büyük etkisi oldu. Ayrıca programda edindiğim tecrübeleri babam Hamdi Akın’ın holding ve alt şirketlerimiz bünyesinde hayata geçirmemde verdiği destek, gelişimimi sahada görebilmem açısından çok faydalıydı.

Kadınların iş hayatında güçlü roller almaları ne gibi dış faktörlere bağlı?
Kadınların üretici ve paylaşımcı doğasını en iyi şekilde yansıtabilmeleri için her alanda fırsat eşitliği yaratılması lazım. Kadın ve erkek arasındaki farklılıklar; yetkinlik, bilgi ve beceri ekseninde değerlendirilmeli. Cinsiyet ayrımı geri planda kalmalı ve hatta hiçbir zaman öncelik olmamalı. Yine de ülkemiz, kadınların iş hayatında güçlü rollerde yer almaları konusunda son yıllarda çok yol kat etti.

NURTAÇ ZİYAL AFRİDİ
Yıldız Holding-Pladis Strateji ve Büyüme Başkanı

Başarılı bir iş kadını olmak için temelde hangi özellikleri edinmek gerekiyor sizce?
İş hayatında hiçbir zaman kadın ve erkeklerin farklı olduğunu düşünmedim. Yani bu konu aklımı hiç meşgul etmedi. Bana göre iş hayatında başarılı olmak için kuşkusuz çok iyi bir eğitim ve kendini sürekli geliştirmeye açık olmak lazım. Artık global bir dünyada yaşadığımızdan mutlaka en az bir yabancı dil bilmek gerek. Ayrıca sadece kendi ülkeni  değil, uluslararası gündemi takip etmek, bakış açılarını ve düşünce yapısını dünya ekseninde geliştirmek gerek. Çalışmadan tesadüf ve şansla başarı elde edileceğine  inanmıyorum. Hele hele gelişmekte olan bir ülkede yetişmişseniz, gelişmiş ülkelerdeki  benzerlerinizden daha fazla çalışmalısınız. Bu devirde bilgi çok hızlı eskiyor. Bu nedenle şimdiye kadar öğrenilenlerin yarın geçersiz olacağını bilerek, kendimizi sürekli  geliştirmemiz gerekiyor. Planlı ve düzenli olmak da…

NURTAÇ ZİYAL AFRİDİ
NURTAÇ ZİYAL AFRİDİ

Kadınların iş hayatında güçlü roller almaları ne gibi dış faktörlere bağlı?
Kurumsallığa önem veren şirketlerin artması, kadınların eğitim ve deneyimlerine önem vermeleri, çalışma ortamının iş-yaşam dengesini  özetmesi, önyargı ve sınırlamaların olmaması, objektif performans  değerlendirme sistemleri ve kariyer yollarının bu objektif sistemlere dayanması kadınların iş hayatında güçlü roller almalarına fayda sağladığını düşünüyorum.

Sizce kadınlar neden yönetim kurulunda olmalı?
Nüfusun yarısı kadınken; herhangi bir toplum, organizasyon ve gruba kadınları dahil etmemek kaynakların ve potansiyelin yarısını göz ardı etmek ve elinizdeki değerleri kullanamamaktır. Ayrıca kadınlar sadece işte değil, günlük yaşamda  aldıkları rollerde de kararlarda, düşünme biçimlerinde, işlerin yapılış şeklinde, yaşamın her anında bütünün bir parçasıdır.