NG Dergi - Sayı 30 - page 34

34
RÖPORTAJ
MELİKE KAPICIOĞLU
Melie markasının yaratıcısı Melike
Kapıcıoğlu’nun tasarımcılığa başlama
hikayesi tesadüflerle dolu.
Yapım Ayşegül Gürsel, Fotoğraflar İsa Aslan
Aşkın
kokusu
‘Aşkın Kokusu’ koleksiyonu, ‘Güvercin
Gerdanlığı’, ‘Sükut’, ‘Edna’, ‘Aşık
Kuğular’ ve ‘Meran’ olarak beş farklı
seriden oluşuyor. Her tema adeta
kendi hikayesini anlatıyor.
N
işantaşı’nın popüler sokaklarından birinde, yük-
sek tavanlarıyla insanı etkileyen ve dekorasyonuy-
la ‘kadın zarafetini’ hissettiren bir mekan… Melie
markasının yaratıcısı Melike Kapıcıoğlu da bu zarafetin mimarı.
Feminen detayların hızla aklınızı başınızdan aldığı mağazada,
Melike Hanım’ın parfüm şişesi formundaki kolyeleri kadar
bizzat koleksiyonunu yaptığı parfüm şişeleri ve dürbünler de
dikkatinizden kaçmayacak türden. Burayı sadece bir mağaza
olmaktan çıkaran bir diğer detay ise, Melike Hanım’ın arka ta-
rafta bulunan atölyesi; ayrıca kitaplıkla kaplı bir ofis…
Melie’nin ortaya çıkış süreci nasıl gelişti?
Benim mücevher ile yolculuğum, 2007 yılında mücevher
yapım atölyelerinde başladı. Bu keyifli işin içinde öğrendikçe
ve üretmeye başladıkça bir marka oluşturma fikri daha yakın
geliyordu. Bu alanda kendimi geliştirmek için hem İstanbul’da
hem de Londra GIA’de eğitim aldım. Atölye eğitimlerinin dı-
şında, katıldığım tasarım kültürü ve yönetimi eğitimi, tasarım
dünyasına sadece yapım aşamasından değil, markalaşma-
dan görsel iletişim tasarımına, sergileme tekniklerinden tasa-
rımın hukuksal boyutuna kadar birçok farklı konudan bakarak
Melie’nin ilk temellerini atmam da bana çok yardımcı oldu.
Koleksiyonunuzdan bahseder misiniz biraz?
‘Aşkın Kokusu’ koleksiyonunun ilham kaynağı, 1027 yılında
yazılan, anlamı boyuna geçen ve ölünceye kadar çıkmayan aşk
zincirinin sembolü olan ‘Güvercin Gerdanlığı’ adlı kitaptan esin-
lenerek oluştu. Bu koleksiyon ile tutkuyla bağlı olduğumuz aşk,
koku ve mücevher bir araya geliyor. ‘Aşkın Kokusu’ beş farklı se-
riden oluşuyor ve her serinin ana parçası, altın ve değerli taşlarla
süslenmiş minyatür parfüm şişeleri… Her seride, minicik hunisi
ile sevdiğiniz kokuyu ya da sevdiğinizin kokusunu doldurduğu-
nuz bu kolyeler ile beraber kullanabileceğiniz yüzük, bilezik, saç
çubukları gibi farklı mücevherler de bulunmakta.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...100
Powered by FlippingBook